isystemy.cz

Profil

O atestačním středisku

Zprávy

Vydané atesty

Atestační postupy

Prohlášení o shodě

Nabídka služeb

Obchodní podmínky

Kontakt

K platnosti atestů vystavených do konce roku 2006

V roce 2006 vystavilo středisko největší počet atestů ze všech atestačních středisek.

Atesty vystavené do 31. 12. 2006 platí v plném rozsahu i po 1. 1. 2007 až do data platnosti uvedeného na atestu.


Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu

Po 1.1.2007 nabyla účinnosti novela zákona. Standardy ISVS byly nahrazeny vyhláškami. Bližší informace k zákonu a prováděcím právním předpisům jsou na www stránkách příslušného ministerstva (MV ČR, dříve MI ČR).


© ADA, s. r. o. 2002 – 2008    Aktualizováno 24. 12. 2008