isystemy.cz

Profil

O atestačním středisku

Zprávy

Vydané atesty

Atestační postupy

Prohlášení o shodě

Nabídka služeb

Obchodní podmínky

Kontakt

Společnost ADA je atestační středisko se sídlem v Brně, pověřené již podruhé k výkonu atestací informačních systémů podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Své služby poskytuje po celém území ČR.

Poprvé bylo středisko pověřeno k výkonu atestací v říjnu roku 2001. Podruhé získalo pověření v květnu 2007, na základě kterého je středisko oprávněno k provádění atestací

způsobilosti k realizaci vazeb ISVS s jinými IS prostřednictvím referenčního rozhraní ve smyslu zák. č. 365/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu,

dlouhodobého řízení ISVS s požadavky zák. č. 365/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu.

Od 1. 1. 2007 jsou standardy ISVS nahrazeny vyhláškami, vydávanými dosud MI ČR (nyní MV ČR).

Informace k platnosti atestů vydaných do 31.12.2006 najdete v sekci Zprávy.

V roce 2006 vystavilo středisko největší počet atestů ze všech atestačních středisek. Seznamy vydaných atestů najdete v sekci Vydané atesty.

Atestační řízení zahájená po 1. 1. 2007 budou prováděna podle postupů atestačního střediska ADA, uvedených v sekci Atestační postupy. Postupy jsou schváleny odpovědným orgánem.

Žadatelé mohou požadovat i fázi přípravy na atestaci s dohledem střediska nad správností a komplexností dokumentace, podkladů nebo rozhraní IS žadatele.

V sekci Obchodní podmínky získáte další informace o podmínkách dodávek a o cenách.

Atestační středisko ADA poskytuje odbornou pomoc dodavatelům ISVS a orgánům veřejné správy dodávat a provozovat bezpečný a jakostní software, dokumentaci a služby s úsporou nákladů a zajistit spolehlivý provoz IS v konkrétních podmínkách, se zohledněním možností a potřeb praxe.

Atestační tým se skládá ze specialistů na informační technologie s vysokoškolským univerzitním nebo technickým vzděláním, kteří získali dobrou praxi v průběhu celého životního cyklu IS. Znají potřeby úřadů a ostatních odběratelů IS i dodavatelů ISVS a IS. Jsou specializováni na agendy a projekty, vymezené legislativou ČR a zajišťované orgány veřejné správy, na různé HW a SW platformy, různé typy a druhy SW aplikací včetně komunikací a portálů.

Pověřené atestační středisko

ADA, s. r. o.

se sídlem Čermákova 28, Brno, má atestační pracoviště umístěno v pobočce společnosti v Modřicích (Brno – jih), Sokolská 725 v bezprostřední blízkosti Brna, u dálnice D2 směrem na Bratislavu, Exit 3.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8645.

IČ: 46992430, DIČ: CZ46992430

© ADA, s. r. o. 2002 – 2008    Aktualizováno 24. 12. 2008